De Erkend Hypotheek Hypotheekadviseur
Een deskundige kijk op hypotheken

In vertrouwde handen

Hypotheekadvies is persoonlijk advies. Alles draait immers om uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Voordat de hypotheek is gesloten komen allerlei gegevens over uw leefsituatie op tafel. Daarna gaat u in principe voor lange tijd een lening aan. Redenen genoeg om een hypotheekadviseur in de arm te nemen waar u op kunt vertrouwen. De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs wil consumenten helpen bij het selecteren van zo'n deskundige. Daarom heeft zij in 1998 een erkenningsregeling ingesteld voor hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben.

Erkenning op naam

De erkenningsregeling is bedoeld voor hypotheekadviseurs die werken bij een bank of andere hypothecair financier, een assurantietussenpersoon, makelaar, intermediair of als zelfstandige bemiddelaar. De erkenning is persoonsgebonden. Dat wil zeggen dat elke erkend adviseur de benodigde diploma's heeft gehaald en voldoet aan de praktijk voorwaarden.

Een deskundig adviseur

Een goed hypotheekadvies gaat om meer dan geld alleen. Daarom heeft een erkend hypotheekadviseur verstand van verschillende vakgebieden:
- belastingen: inkomsten en vermogens belastingen, successierechten
- verzekeringen: zowel levensverzekeringen als schadeverzekeringen die te maken hebben met de hypotheek
- toekomstvoorzieningen: zoals bedrijfsspaarregelingen en pensioenen
- financieringen: verschillende leenvormen en begrotingen

Verder gaan erkend hypotheekadviseurs elk jaar terug naar de schoolbanken om hun vakkennis op peil te houden.

...met veel praktijkervaring

Kennis op zich is niet genoeg. Een adviseur moet ook op de hoogte zijn van veranderingen in de hypotheekmarkt en wensen die bij klanten leven. Dat lukt alleen met voldoende praktijkervaring. Erkend hypotheekadviseurs verstrekken al minimaal een jaar hypotheekadviezen en hebben er hun beroep van gemaakt.

Gedragsregels

Bij de erkenning hoort het ondertekenen van de Beroepscode van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs. Dit betekent dat erkend adviseurs zich aan bepaalde gedragsregels houden. De belangrijkste zijn:
- de adviseur geeft een weloverwogen advies en maakt duidelijk welke financiŽle, juridische en fiscale gevolgen hierbij horen
- de adviseur vult zijn of haar vakkennis voortdurend aan
- de adviseur houdt gegevens van consumenten geheim
- de adviseur verstrekt geen onvolledige, misleidende of onjuiste informatie
- de adviseur houdt rekening met de belangen van de consument
- de adviseur is gebonden aan de Gedragscode Hypothecair Financiers

Kwaliteit telt

De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs is een initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders. Via de erkenningsregelingen willen zij de kwaliteit van het hypotheekadvies verder verbeteren en zo de belangen van consumenten waarborgen.

Toch ontevreden?

Heeft u een klacht over de dienstverlening van een erkend hypotheekadviseur, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Om te beginnen stuurt u binnen een jaar na het ontdekken van de eventuele nalatigheid uw schriftelijke bezwaar naar de adviseur. U ontvangt dan binnen drie maanden bericht. Mocht u over de afhandeling van uw klacht ontevreden zijn, stuur dan binnen drie maanden een schriftelijke klacht naar de Geschillencommissie Beroepscode Erkend Hypotheekadviseurs (onder aan pagina). De commissie geeft een onafhankelijk oordeel waaraan de erkend adviseur zich moet houden.

Voor vragen en / of opmerkingen over de erkend hypotheekadviseur kunt u contact opnemen met:
Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
Postbus 1321
1000 BH Amsterdam
Telefoon (020) 428 95 73
Fax (020) 428 95 74
De Geschillencommissie Beroepscode Erkend Hypotheekadviseurs is bereikbaar via hetzelfde adres.