Geld lenen kost geld
SCHEEPSHYPOTHEEK

De voordeligste lening voor uw pleziervaartuig kunnen wij voor u verzorgen op basis van een scheepshypotheek.
Een scheepshypotheek is een financiering voor uw boot waarbij de te betalen rente een stuk lager is dan bij een gewone scheepsfinanciering.

Hoe werkt een scheepshypotheek.
Een scheepshypotheek wordt, net als een woninghypotheek, gevestigd via een notaris.
Het schip, waarop de scheepshypotheek gevestigd wordt moet aan bepaalde eisen voldoen. Een van die eisen is dat het schip gebrandmerkt is. Brandmerken wil zeggen dat het vaartuig in een register wordt opgenomen en dat er een registratienummer wordt aangebracht. Men noemt dit brandmerken. De scheepshypotheek bestond al in 1838, toen er nog geen metalen schepen werden gebouwd. Een blijvend kenmerk aanbrengen kon toen alleen door in een van de houten balken van het schip het registratienummer in te branden.

Komt elk schip in aanmerking voor een scheepshypotheek?
Tot enkele jaren terug kon niet elk schip als registergoed worden aangemerkt en moest aan een bepaalde waterverplaatsing voldoen. Deze regel is komen te vervallen. Nu kunt u, als u dat zou willen zelfs een surfplank laten brandmerken. In de praktijk begint het vestigen van een scheepshypotheek bij € 11.571,40 en daarmee ook het brandmerken.

De kosten van het brandmerken.
Er zijn twee categorieën. De B-registratie voor binnenvaart of woonschepen en de Z-registratie indien het schip ook in het buitenland komt.
De kosten voor het brandmerken zijn: € 136,13 als het om een pleziervaartuig gaat wat alleen op de binnenwateren vaart of indien het een woonboot betreft. De kosten voor het te boek stellen en brandmerken van een zeewaardig pleziervaartuig zijn € 337,16. In dit bedrag is tevens inbegrepen de zogenaamde zeebrief, een document waarmee buiten de territoriale wateren het eigendom van het schip kan worden aangetoond.

Het voordeel van registratie.
Het eerste voordeel is de rechtszekerheid. Helaas worden schepen wel eens gestolen en vervolgens weer doorverkocht.
Een geregistreerd schip is in de eerste plaats eenvoudiger op te sporen dan een niet geregistreerd schip. Indien een niet geregistreerd gestolen schip wordt doorverkocht aan een nieuwe eigenaar, die te goeder trouw is, wordt deze nieuwe eigenaar door de wet beschermd en hoeft het schip niet terug te geven.
Bij een gebrandmerkt vaartuig is het schip nog steeds uw eigendom en kunt u dit zonder meer terug krijgen.
Een tweede voordeel is het aantonen van uw eigendom bij een nieuw te bouwen schip. Indien de scheepswerf waar uw schip in aanbouw is failliet gaat, zal uw schip niet mee gaan in de failliete boedel omdat u kunt aantonen dat het uw eigendom is. Wilt u meer informatie over het registreren van schepen bezoek dan de site van het kadaster. U kunt het kadaster vinden op: www.kadaster.nl

Het voordeel van een scheepshypotheek.
Het grote voordeel van een scheepshypotheek is de lagere rente.
Een ander voordeel is de looptijd. Bij een persoonlijke lening geldt een maximale looptijd van 96 en soms 120 maanden. Bij een scheepshypotheek zijn looptijden mogelijk tot 40 jaar.

Renteaftrek scheepshypotheek.
Voor woninghypotheken geldt in principe een onbeperkte renteaftrek. Voor een scheepshypotheek geldt dit, net als voor de tweede woning niet meer. De betaalde rente voor een scheepsfinanciering wordt volgens de regeling van consumptieve renteaftrek behandeld en is volgens de richtlijnen van 1 maart 2000 beperkt aftrekbaar.
Meer informatie over consumptieve renteaftrek kunt u vinden op www.belastingdienst.nl.