Gegevens algemeen
Gewenst bedrag:
Woningtype
Kale maandhuur
(zonder gas/water/licht!)
Gegevens aanvrager
 
Naam
voorletters(tussenvoegsels)achternaam
Geboortedatum
Sofinummer
Nationaliteit
Straat
Huisnummer Toevoegsels 
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Email adres
Dienstverband
Werkzaam sinds(Bij huidige werkgever)
Beroep
Netto inkomen
 
Werkgever
Plaats werkgever
Andere inkomsten
 
Bron andere inkomsten
(Post)banknummer
Ik ben
Er zijn thuiswonende kinderen onder de 18
Gegevens van het schip:
Soort boot
Type boot
Aankoopprijs
Taxatiewaarde (niet verplicht)
Afmetingen Lengte m Breedte m Diepgang m
Bouwjaar
Vaste ligplaats
Schade vrije jaren
Gegevens lopende leningen:
Er zijn lopende leningen.
Staat er bij het BKR een melding in verband met onregelmatige betalingen of met betalingsachterstand(en):
JaNee
Overige opmerkingen: